Demonstratie Maritieme Drones

Maritieme drones te water tijdens Volvo Ocean Race Finish
Op donderdag 28 juni wordt van 16.15 tot 18.00 uur in het Innovation Bassin een demonstratie met maritieme drones gehouden. Deze van afstand bestuurbare voertuigen hebben vele mogelijkheden, op én onder het wateroppervlak. Ze kunnen onder meer helpen met het verwijderen van plastic uit het water, de staat van bouwwerken onder water monitoren, en de hoogte van de zeebodem meten.

Het Innovation Bassin heeft een mooi plekje in de Race Village gekregen. De inspirerende demonstratie is voor iedere bezoeker van de Volvo Ocean Race Finishweek gratis bij te wonen. Jong en oud zal zich ongetwijfeld aangenaam laten verrassen door de innovaties die worden getoond.
Niet ver er vandaan staan in het Innovation Pavilion een flink aantal ondernemers uit de Haagse regio met hun innovaties, op het gebied van watersport, visserij, ‘offshore’ energie én duurzaamheid. Ook hier laten start-ups en scale-ups hun vernieuwende ideeën en producten zien. Dit paviljoen is voor iedereen toegankelijk en – ook voor ouders met kinderen – een bezoek meer dan waard.

De bijeenkomst zal worden gepresenteerd door Marjolijn van Eijsden.
Voor de demonstratie in het Innovation Bassin komen onder meer de volgende bedrijven met een drone naar de Race Village van de Volvo Ocean Race, op het sportstrand van Scheveningen.

Noria
Noria ontwikkelde de Plastic Afval Schep. Deze kan, zonder CO2 producerende aandrijving, plastic afval uit het water te scheppen. Hiermee kan worden voorkomen dat het plastic zich op de oceanen in vele richtingen verspreidt. Eenmaal op open zee wordt plastic, door verwering, steeds kleiner en veel moeilijker te verwijderen. De Plastic Afval Schep wordt ontwikkeld om te plaatsen bij gemalen, sluizen en andere plekken in rivieren of grachten waar veel plastic langs komt. Vissen kunnen ongehinderd onder de schep door zwemmen.

Aquatic Drones
De waterdrone van Aquatic Drones brengt onder het oppervlak onder meer de waterbodem in beeld, en is in staat om zelfs ‘in de bagger’’ rond te kijken. Met deze drone is autonome inspectie en monitoring van waterwegen, havens en zee mogelijk. De maritieme robot vaart met objectdetectie en -ontwijking en kan autonoom data verzamelen. Het is een multi-inzetbaar vaartuig, met een wijd spectrum aan sensoren. De data uit metingen wordt automatisch geanalyseerd, geïnterpreteerd en gebruikt voor toekomstvoorspellende onderhoudsmodellen. Zo kunnen, gerichter en tegen lagere kosten, wateren, kades, bruggen en andere constructies worden onderhouden.

Recycled Park
Plastic afval vormt een structureel probleem in open wateren. Via rivieren komt een groot deel van het zwerfafval terecht in zeeën en oceanen, waar het onderdeel wordt van een wereldwijde vervuiling. In Rotterdam zijn drie passieve Plasticvangers ontwikkeld. Deze halen, op efficiënte wijze, plastic uit de Nieuwe Maas. Het in rivieren en havens opgevangen plastic wordt gerecycled. Van het plastic worden bouwstenen gemaakt voor een nieuwe groenvoorziening: een drijvend park. Drijvend groen is een meerwaarde voor de stad, maar heeft ook een ecologische functie, als habitat voor micro- en macrofauna. In de Rotterdamse Rijnhaven is begonnen met de bouw van het eerste drijvende park.

Kroboot
Eendenkroos wordt als overlast ervaren in Nederlandse grachtensteden als Delft en Amsterdam. Een overtollige hoeveelheid eendenkroos zorgt ervoor dat zonlicht al het flora en fauna onder water niet kan bereiken, waardoor plantjes en vissen het niet overleven. De Kroboot is in staat om dit probleem op te lossen. De robot is ontstaan uit een studentenproject van de TU Delft, in samenwerking met het Hoogheemraadschap Delfland. De Kroboot is een autonoom varende robot die eendenkroos herkent met een camera en uit het water verwijdert.
Shore Monitoring & Research
Shore Monitoring & Research is een meet- en adviesbureau met een focus op de waterbouwkunde. De jetski van het bedrijf wordt, zowel binnen als buiten Nederland, ingezet voor het inmeten van de zeebodemhoogte in ondiepe wateren. Deze info wordt gebruikt als input voor model- en ontwerpstudies ten behoeve van waterveiligheid.

RPS Drones
De onderwaterdrone van RPS Drones wordt gebruik voor verschillende doeleinden, zoals visuele inspectie van oeverconstructies, (binnenstedelijke) kademuren, bouwputten en sifons. De drone heeft een eigen aandrijving, sonar (2D) en film- en fotocamera aan boord. De beelden zijn direct zichtbaar. RPS Nederland is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau voor omgevings- en veiligheidsvraagstukken. Met technologische innovaties worden werkprocessen van opdrachtgevers betrouwbaarder, slimmer en makkelijker gemaakt.

Profloating
Zonne-energie is hot, maar niet altijd populair. Landbouwgrond wordt opgeslokt en de panelen detoneren soms met het landschap. Dat het ook anders kan, bewijst Profloating, met de introductie van de FLOTAR, een drijvend zonnepaneelpark. Eco-ondernemer Vincent van Daalen noemt zijn innovatie ,,vier keer groen. We wekken groene zonne-energie op, zijn 100% recyclebaar, creëren drijvende groenzones en beschermen tegen verdamping of verbeteren de waterkwaliteit. ‘’ Bijkomend voordeel is dat drijvende panelen een hogere opwekking dan zonneparken op land realiseren.

Se@Drone
Se@Drone is een modulaire, aquatische drone met onderwatermodule. Met behulp van autonome navigatie (WiFi/4G/GPS) kan Se@Drone objecten indentificeren, monitoren en inspecties uitvoeren, zowel op het water als onder water, tot een diepte van 100 meter. Het ideaal van Se@Drone is om de professionele, maar eenvoudig te bedienen apparatuur voor een ieder beschikbaar te stellen, tegen lage kosten. De drone is bruikbaar op vrijwel ieder werkterrein: haven, offshore, scheepsbouw, archeologie, ecologie, politie, onderwaterfilmen en voor schatzoekers.

Indymo
Indymo is een start-up die actief is de wereld van watermanagement en waterkwaliteit. Op een innovatieve manier wordt de waterkwaliteit en de ecologie gemonitord, met onderwaterdrones. Indymo maakt scans onder het wateroppervlak en voert inspecties bij diverse infrastructuren uit met behulp van sensors, sonar en camera’s. Deze onbemande technologie kan, met een aantrekkelijk kostenplaatje, de waterkwaliteit in 3D-kaarten weergeven en watergerelateerde ecosystemen in beeld brengen.

Wil je nog meer innovaties zien? Ga dan naar het Innovation Pavillion.